Werkwijze coaching

Het coachingstraject bestaat uit meerdere sessies waar het vooral gaat om gespreksvoering. Het doel van de gesprekken is dat de coach vragen stelt aan de cliënt zodat hij/zij dichter bij zijn kern kan komen. Het gaat dus om antwoorden vinden op vragen die gerelateerd zijn aan problemen/kwesties waar de cliënt tegenaan loopt. Samen met de coach wordt er gepraat en nagedacht over deze problemen om ze vervolgens aan te pakken.

Coachingstraject; hoe verloopt het?

De coach en de cliënt zijn continu in gesprek. De coach stelt vragen zodat de cliënt inzicht krijgt in haar probleem/kwestie. Doordat de cliënt antwoorden vind op haar vragen ontdekt ze waar het aan ligt en uiteindelijk hoe ze dit het beste kan aanpakken.

computer inlezen rapport

1) Start

Nadat de cliënt ontdekt heeft hoe hij te werk moet gaan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Dat doet de cliënt samen met de coach. De doelen worden volgens de SMART-methode opgesteld.

2) Kern

De cliënt gaat aan de slag met de doelen en komt tussentijds (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) terug bij de coach om erover te praten. De coach is in deze gesprekken stimulerend. De cliënt krijgt feedback en gaat daarmee aan de slag.

3) Afronding

Wanneer het gewenste resultaat behaald is wordt het coachingstraject beëindigd. In dat laatste gesprek wordt het coachingstraject geëvalueerd en krijgt de cliënt nog handvatten mee om het gewenste resultaat te blijven behouden.

Is coaching iets voor jou? Benader vrijblijvend meerdere coaches in je regio voor een (gratis) kennismakingsgesprek. Vergelijk het aanbod en achterhaal welke coach het beste bij je past.

Vind de beste coach!

Vergelijk offertes van lokale coaches