Wanneer je met een probleem of kwestie zit, wat jou niet lukt om op te lossen, kun je een coach inschakelen. Een coach is gespecialiseerd in een bepaald aspect en helpt je middels coaching op weg. De coach biedt coaching om je probleem of kwestie op te lossen door in het hier en nu te blijven. Het coachingstraject is dus een oplossingsgericht traject met oog op geen terugval.

Coaching helpt je op weg om door middel van gespreksvoering met een coach naar je probleem of kwestie te kijken. Jij bent aan het woord en de coach stelt vragen om je dichter bij de kern te krijgen. Je vindt dus als het ware antwoord op je eigen vragen. Die antwoorden leiden vervolgens op oplossing(en) waar je vervolgens aan gaat werken.

De coach biedt een luisterend oor, vraagt door, oordeelt niet en weet door expertise waar jij tegen aan zou kunnen lopen. Daarom stuurt de coach je in het gesprek aan om sneller bij je antwoorden te komen door je zelfinzicht te vergroten. Dat moet je willen en kunnen, naar jezelf kijken. Jouw inzet bepaald grotendeels het resultaat.

Het coachingstraject is opbouwend. Je begint met een kennismakingsgesprek waarin je kennis maakt met coaching zelf en de klik tussen jou en de coach. De klik is belangrijk voor het vertrouwen. Als je gecoacht wordt moet je je openstellen en de diepgang aan durven te gaan. Daarbij is het vertrouwen in je coach en het coachingstraject van groot belang.

Wanneer er besloten wordt om het coachingstraject te starten volgen er vervolggesprekken. In deze gesprekken wordt het probleem of kwestie uitgelicht. Zelfinzicht wordt gecreëerd en naarmate er meer duidelijkheid ontstaat over eigen aandeel aan het probleem of kwestie wordt er gezocht naar antwoorden hoe nu verder. De bedachte oplossingen komen grotendeels uit jou. Er worden doelen opgesteld waar jij vervolgens aan gaat werken. De doelen worden geëvalueerd met de coach en met de gekregen feedback ga je verder aan de slag.

Als het gewenste resultaat is behaald wordt het coachingstraject afgesloten met een eindgesprek waarin er wordt geëvalueerd. De coach geeft nog tips mee om het gewenste resultaat te behouden.

Coaching duurt in de meeste gevallen een aantal maanden Afhankelijk van de hulpvraag en de soort coaching kan het korter of langer duren.