Paarden coaching is een ander manier van coaching. Het paard wordt als hulpmiddel gezet om jouw problemen te signaleren.

Paarden zijn kuddedieren

Paarden zijn kuddedieren en het meest ervaren paard wijst de weg.  Paarden hebben vermogen van sterke zintuigen. Als zij merken dat er een roofdier in de buurt is of op jacht is gaan zij vluchten. Wanneer ze aanvoelen dat het roofdier verzadigd is vluchten ze niet.

Als kuddedieren zijn ze dus afhankelijk van de kudde. Indien een paard ‘koliek’ is wat ‘buikpijn’ betekent wordt dit paard omcirkelt door andere paarden om de spanning bij hem weg te nemen. De overgenomen spanning laten ze dan afvloeien door te gapen. Paarden maken geen onderscheid tussen een paard en mens en daarmee kan een paard ook de spanning van de mens overnemen.

Paardencoaching, hoe werkt dat?

Bij paarden coaching draait het daar om. De paarden coach vertaalt de non- verbale communicatie van het paard naar jou. Paarden merken onmiddellijk dat er een belemmering in je speelt. Het gaat om inzichten verkrijgen tussen het hoofd en het hart.