Wat is e- coaching?

E- coaching is eigenlijk hetzelfde als coaching, alleen dit keer via e-mail oftewel online. Je schrijft als het ware over de situatie, je gedachten, gevoelens en reacties die je vervolgens mailt/ verstuurt naar je e- coach. Je e-coach reageert z.s.m. op jouw verhaal. Dit meestal binnen enkele uren en meestal binnen één dag.

Werkt e- coaching?

Dit is erg persoonlijk. De één vind het werken en de ander heeft liever face to face praten met een coach. Het is voornamelijk bedoeld voor mensen die geen tot weinig tijd hebben om naar een coach te gaan. Tevens bedoeld voor mensen die niet willen dat hun partner bijvoorbeeld weet dat ze aan relatiecoach doen. Je kunt zo je eigen redenen hebben.