Er zijn verschillende technieken die een coach kan inzetten tijdens een coachingssessie. Deze technieken zijn eigenlijk tools die de werkwijze van de coach bepaald. De tool is afhankelijk van de visie van de coach. In de meeste gevallen kunt u het techniek van de coach teruglezen op haar/ zijn website of hoort u dat tijdens de kennismaking.

De 4 meest gebruikte coachingstechnieken zijn;

  1. RET
  2. Socratisch coachen
  3. Motiverende gespreksvoering
  4. Oplossingsgericht coachen

1.RET

RET staat voor Rationele Effectiviteit Training. Het draait bij RET niet om de gebeurtenis of situatie, maar om het aanpakken van de gedachtes over de gebeurtenis of situatie. De gedachte van de mens over de gebeurtenis is bepalend hoe de mens zich daarover voelt en niet andersom. Het doel is bij RET dat de client inziet dat zijzelf betekenis geeft aan een gebeurtenis en de gedachte dus ook vervangen kan worden voor een (positieve) gedachte. De cliënt leert om een gebeurtenis opnieuw te beoordelen door er anders naar te kijken en andere gedachten en gevoelens aan te koppelen.

Uiteraard hebben we dan over de irrationele (niet kloppende) gedachten en gevoelens die vervangen worden door rationele (kloppende) gedachten. De coach leert de cliënt om de negatieve gedachten en gevoelens te vervangen door rationele gedachten en gevoelens.

2.Socratisch coachen

Het socratisch coachen is een coachingsvorm waarbij de coach actief is. Dat betekent niet dat de coach de hele tijd aan het woord is en zegt wat de cliënt moet doen. Integendeel! De houding van de coach is erg actief; nieuwsgierig en onwetend. De coach luister aandachtig en actief naar jouw verhaal om te achterhalen wat er aan de hand is. Zonder enige voorkennis, zonder andere gevallen erbij te betrekken, zonder aannames. De coach beoordeelt jouw verhaal als iets unieks en heeft oog en oor voor jouw verhaal. Wat je ook zegt, niets is gek. De coach oordeelt niet en stelt zich onderzoekend op. Doordat de coach een onderzoekende en niets wetende houding aanneemt vraagt hij door. Het doel is om jouw eigen waarheid in het verhaal naar boven te halen. De coach is bondig, duidelijk, nodigt uit tot nadenken en is met name doelgericht.

3. Motiverende gespreksvoering

Denk aan de YING- YANG. Bij motiverende gespreksvoering gaat het net zo. Tegenover iets negatiefs staat er iets positiefs. De coach stimuleert de cliënt om te veranderen door een balans op te maken van de negatieve en de positieve kanten van de daad. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die rookt. In plaats van belerend te zeggen ‘roken is niet goed voor je’ laat de coach de cliënt zelf nadenken over de voor- en nadelen van roken. De cliënt leert bewuste en goede overwegingen te maken. Waar een wil is vind verandering plaats. De cliënt moet het willen. De intrinsieke motivatie wordt aangewakkerd.

 4. Oplossingsgericht coachen

We leven in het hier en nu. Oplossingsgericht coachen richt zich op het nu. Veel mensen leven in het verleden of ver in de toekomst. Een beetje denken aan het verleden of de toekomst is niet erg, maar het leven in het verleden of de toekomst zorgt ervoor dat je de dag van vandaag mist. Dat is jammer.

Bij oplossingsgericht coachen wordt er geleerd om in het nu te leven door voor de toekomst te werken. De obstakels/ problemen hebben zich in het verleden voorgedaan. Dus de oorzaak ligt in het verleden. Het hameren op de oorzaak levert niet veel op, alleen maar frustratie. Het verleden is geweest. Je kunt er alleen van leren, maar veel over nadenken heeft geen zin. Dat is de visie vanuit oplossingsgericht werken.

Wat wel telt is dat er een obstakel/ probleem is wat opgelost moet worden voor een betere toekomst. De coach leert de cliënt om oplossingen te bedenken voor zijn/ haar obstakels/ problemen zonder de oorzaak erbij te betrekken. Het gaat om in mogelijkheden denken om het op te willen lossen. Al zijn de oplossingen heel klein, ook zij zijn belangrijk en de moeite waard. Tevens kunnen kleine dingen het verschil maken.