Agile werken betekent ‘het veranderen van de mindset van een organisatie’.

De agile coach pakt de mindset van de organisatie aan. Je kunt de agile coach ook zien als de aanjager van veranderingen. De agile coach beschikt over kennis en vaardigheden over verandermanagement en zet deze in om de organisatie te veranderen. De agile coach coacht teams en managers om de verandering in te voeren. Het doel is om de werknemers in beweging te brengen.

Het veranderen is een proces. Meestal worden er voorafgaand plannen gemaakt die in theorie kloppen. Echter kan resultaat behaald worden als het plan uitvoerbaar is. De uitvoering gebeurd meestal op teamniveaus. Dat maakt de het team het plan moet begrijpen en voor het plan moet willen veranderen. De agile coach zorgt dat teams gemotiveerd raken om te willen veranderen. Niet tijdelijk, maar duurzaam.

De agile coach zorgt ervoor dat als het ware ‘het kwartje’ bij teamleden valt. Wanneer het kwartje valt gaan mensen begrijpen waarom zij moeten veranderen in werkwijze. Na de bewustwoording vindt het willen veranderen plaats. Afhankelijk van wat de verandering is moeten teamleden de tijd krijgen om die verandering te maken. Dat vraagt tijd maar vooral herhaling. De agile coach ondersteund het team en de manager binnen dit proces.